Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Har du svårt att hitta assistenter som fungerar tillsammans med dig?

Har du en bakgrund i ett annat land och behöver assistenter som talar ditt språk?

Då kan det vara en bra lösning att rekrytera assistenter från ditt hemland.

Experter på arbetstillstånd

Verksamhetsansvarig, Lars Pettersson, är expert på arbetstillstånd och har arbetat mycket med nyansökningar, förlängningsansökningar och överklaganden till domstol på advokatbyrå. Han har även stor erfarenhet av att arbeta med arbetstillstånd inom just assistansbranschen.

Migrationsverkets särskilda utredningskrav

För att motverka skenanställningar och oseriösa arbetsgivare har Migrationsverket infört särskilda utredningskrav för anställningar inom branschen personlig assistans. Det betyder att Migrationsverket gör extra stora utredningar och kontroller av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd för arbete som personlig assistent. Det är tyvärr många assistansbolag som saknar rätt kompetens på det här området och har förlorat eller riskerar att förlora rätten att anställa personliga assistenter från andra länder.

Rätt från början

För att Migrationsverket ska bevilja uppehålls- och arbetstillstånd måste den anställning som erbjuds motsvara de anställningsvillkor som återfinns i aktuella kollektivavtal. Vanligtvis beviljas ett första tillstånd om 2 år. För att sedan få tillståndet förlängt i ytterligare 2 år måste villkoren i 6 kap. 2 § 1 st. utlänningslagen ha varit uppfyllt under hela den första tillståndsperioden. Det är därför viktigt att assistansföretaget känner till och behärskar alla regler så att den anställde kontinuerligt erhåller rätt försäkringar, lön och andra anställningsvillkor. Om villkoren inte uppfylls beviljas inte något förlängt tillstånd och Migrationsverket kommer sannolikt utvisa arbetstagaren till sitt hemland.

Permanent uppehållstillstånd

Om en arbetstagare har haft tillstånd i sammanlagt 4 år har han möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd. På samma sätt som vid en vanlig förlängningsansökan kontrollerar Migrationsverket då att samtliga anställningsvillkor under de 4 åren uppfyller villkoren i 6 kap. 2 § 1 st. utlänningslagen. Om villkoren varit uppfyllda beviljas normalt sett permanent uppehållstillstånd. Om villkoren däremot inte varit uppfyllda kommer arbetstagaren vanligtvis utvisas till sitt hemland.

Välja assistansanordnare

Genom att välja en assistansanordnare som som har stor kunskap om arbetstillstånd och inte tidigare har haft problem med Migrationsverket maximerar du möjligheterna att få anställa en assistent från ditt hemland som talar ditt språk och känner till din kultur. Du har även goda förutsättningar att få behålla assistenten i framtiden när assistansbolaget löpande uppfyller lagstiftningens alla krav. Några garantier kan dock inte ges då det är Migrationsverket som självständigt fattar beslut om uppehålls- och arbetstillstånd.

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss och har frågor om arbetstillstånd är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36