Transparensredovisning

Transparensredovisning

Här redovisar vi öppet sådana uppgifter om vår verksamhet som Vårdföretagarna har beslutat är av vikt för att assistanstagare med flera intressenter ska få relevant information och kunna göra en god bedömning av ett företags verksamhet. Allt i syfte att bygga förtroende för branschen som helhet och upprätthålla god kvalitet i de viktiga tjänster som vi utför. Vi är medlemmar i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Basfakta om Alvida

Vi är ett förhållandevis nystartat assistansbolag som har lång erfarenhet av att anordna personlig assistans. Verksamheten kom igång under andra halvåret 2020.

Vi är ett litet assistansbolag med goda förhoppningar om att kunna växa. Vi skyndar dock långsamt och kan som ett litet personligt bolag erbjuda en god och nära kontakt med god tillgänglighet.

Vi utgår från Stockholmsområdet och åtar oss i dagsläget uppdrag som inte befinner sig längre bort än att vi kan göra hembesök med kort varsel och finnas på plats inom ett par timmar.

Vi vänder oss till barn och vuxna med alla sorters funktionshinder och tillhandahåller våra tjänster på svenska och engelska.

Kvalitet: Företagets självdeklaration

Vi tillämpar SOSFS 2011:9, vilket är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete,. Detta innebär att alla i verksamheten, från assistenter till företagsledning, ska medverka i kvalitetsarbetet, se 24 a § LSS och 6:3 SOSFS 2011:9.

Det finns inga gemensamma standarder inom branschen personlig assistans för att mäta kvalitet. Detta medför att det exempelvis saknas kvalitetsregister, nyckeltal och patient- eller assistanstagarundersökningar för personlig assistans.

Personal på företaget

Assistanstagarens självbestämmande och integritet är vårt fokus vilket innebär att personliga assistenter främst anställs utifrån assistanstagarens önskemål och behov.

Vi tillämpar SOSFS 2014:2, vilket är Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Vi ansvarar därmed för att samtliga personliga assistenter, inklusive de som utsetts av assistanstagaren, har vissa grundläggande kunskaper och vid behov ges fortbildning och handledning medan vi säkerställer att de assistenter som utsetts av arbetsgivaren har mer omfattande utbildning och kunskaper. Personliga egenskaper och och fallenhet för omsorgsarbete är av stor vikt.

I dagsläget har vi inte några särskilda utbildningsnivåer eller specialistkompetenser inom företaget Behov av kompetenser varierar med våra assistanstagares behov och vi anställer personer med specialistkompetens när behov uppstår.

Ägare, styrelse, kontaktperson och ekonomi

Företagsledningen består för närvarande av Lars Pettersson som är ensam ägare och styrelseledamot tillika VD och verksamhetsansvarig. Kontaktuppgifter till honom och bolaget hittar du längre ner på sidan och under menyns kontaktflik.

För närmare uppgifter om bolaget och dess ekonomi hänvisar vi till https://www.allabolag.se/5591843403/alvida-ab

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss och har frågor om arbetstillstånd är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36