Corona / Covid 19

Corona / Covid 19

Sverige liksom övriga världen befinner sig i ett mycket svårt läge med anledning av den stora smittspridningen av covid-19 (coronavirus). Vi följer noga de riktlinjer och allmänna råd som utfärdas på området och kommunicerar löpande verksamhetsanpassade riktlinjer och information direkt till våra assistanstagare och anställda. 

Det av ytterst vikt att alla gör sitt bästa för att i möjligaste mån undvika närkontakt med andra människor, iaktta god hygien och använda sig av anvisad skyddsutrustning för att motverka smittspridning i vår verksamhet och samhället i stort.

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss och har frågor om arbetstillstånd är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36